Health Gong Volume 2 – 2020

Health Gong Volume 2 – 2020

In augustus 2020 heeft Master Yuantong Liu samen met het team van het Zhigong Instituut de Health Gong Volume 2 geïntroduceerd. Deze Health Gong gaat over onze fysieke, emotionele en mentale gezondheid, de verschillende Qisoorten en de samenwerking van de drie Dantian.

De Qi van het lichaam is de meest compacte vorm. De kwaliteit van deze Qi is verantwoordelijk voor onze fysieke gezondheid. De Qi van onze organen is een fijnere Qi, die geassocieerd wordt met ons emotioneel evenwicht. De Qi van onze hersenen is de fijnste Qi in ons lichaam. Deze Qi werkt op informatieniveau en wordt door ons bewustzijn aangestuurd. Als je de drie Qisoorten wilt karakteriseren, zou je kunnen zeggen dat lichaamsqi vast, de Qi van de organen vloeibaar en de Qi van de hersenen vluchtig is. Elke Qisoort heeft een andere trillingsfrequentie, die door de tijd heen kan wisselen. De kwaliteit en samenwerking van deze drie energieën zijn het fundament van onze gezondheid en zij zorgen ervoor dat we evenwichtig in het leven staan. Zij hebben elkaar nodig, vullen elkaar aan, beïnvloeden en ondersteunen elkaar en vormen samen een heelheid.

De opslagplaatsen in ons lichaam voor de vormen van Qi fungeren ook als distributiecentrum en Qireservoir. Het onderste Dantian in het onderbuikgebied is de opslagplaats voor de materiële Qi van het lichaam. Het is de bron van onze levenskracht. Dit reservoir is essentieel voor het laten stromen van Qi door de energiewegen (meridianen). De Qi van het onderste Dantian is de motor van de lichamelijke bewegingen. Mensen die zich bewust zijn van deze powercentrale beheersen hun Qistroom, met als gevolg dat het lichaam vrij en soepel beweegt.

Het middelste Dantian in het centrum van de borstkas is het reservoir voor de Qi van onze organen. Dit centrum wordt geassocieerd met de kwaliteit van de Qi van onze organen en zorgt voor onze emotionele balans. In de Chinese Geneeskunde worden emoties gekoppeld aan organen. Mensen die bewust met het middelste Dantian werken, hebben doorgaans controle over hun emoties, waardoor de Qi van de organen geconserveerd blijft. Zij zijn emotioneel in balans en ervaren rust en stabiliteit.

Het bovenste Dantian in het centrum van het hoofd is de opslagplaats van de Qi van ons bewustzijn, de Yiyuanti Qi, en onze levensinformatie. Een sterke Qi in het bovenste Dantian uit zich in helder denken, een goed geheugen en scherpe zintuigen. Mensen met bewustzijn voor het bovenste Dantian hebben charisma en uitstraling en zijn in staat om emoties te interpreteren, te observeren, te analyseren en keuzes te maken.

Alle drie de energieën hebben een pre- en postnataal aspect. Het prenatale aspect is het erfgoed van onze ouders. Het wordt op het moment van conceptie bepaald. Het prenatale aspect kun je niet beïnvloeden of aanvullen. Het postnatale aspect kun je door goede voeding, beweging, bewust denken en een goede balans tussen rust en activiteit beïnvloeden. Hoe gezonder jouw lifestyle, hoe sterker jouw basis.

Door het beoefenen van de Health Gong verhoog je het bewustzijn voor je fysieke, emotionele en mentale gezondheid. Een prachtige gelegenheid om na te denken over je lifestyle en een unieke mogelijkheid om te werken aan je gezondheidsniveau.

Bekijk onze promo’s over de Health Gongs! 

Beoefen de Health Gong 1 en 2 met Anne Hering!