Privacyverklaring

Wij zijn ons er van bewust dat een passende verwerking van persoonsgegevens een onmisbaar aspect is van het privacyrecht. Om dit recht te waarborgen kunt u in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt. De handelswijze van het Zhigong Instituut is vanzelfsprekend alvast in overeenstemming met de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens en tevens met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Zhigong Instituut, ingeschreven bij de KvK te Apeldoorn en gevestigd te Epe , is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Website: https://zhigong.nl
Adres: Postbus 349
E-mail: info@zhigong.nl
Telefoon: +31 626 020 504
Anne Hering is namens Zhigong Instituut de ‘Functionaris Gegevensbescherming’.

Persoonsgegevens die het Zhigong Instituut verwerkt
Zhigong Instituut verwerkt de persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons (hebt) verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

Doeleinden en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
De persoonsgegevens worden door het Zhigong Instituut verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met het Zhigong Instituut. Om deze diensten te optimaliseren, kunnen de gegevens tevens worden gebruikt om de diensten van het Zhigong Instituut te verbeteren en om de relatie met onze klanten te beheren.
Het Zhigong Instituut verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
– verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– u te informeren over wijzigingen van onze diensten en/of producten
– Zhigong Instituut volgt indien nodig uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
– Het Zhigong Instituut verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Het Zhigong Instituut neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van het Zhigong Instituut) tussen zit.

Het Zhigong Instituut gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
Wij maken gebruik van het programma MailChimp voor de verzending van een Nieuwsbrief aan (potentiële) klanten van het Zhigong Instituut.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Het Zhigong Instituut bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.
Wij hanteren een (wettelijke) bewaartermijn van 7 jaar voor persoons- en adres gegevens met name voor controle door de Belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden
Het Zhigong Instituut verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Het Zhigong Instituut blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Het Zhigong Instituut gebruikt technische en functionele cookies en daarnaast ook analytische cookies die geen inbreuk maken op de privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
U kunt u afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om de persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om de eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door het Zhigong Instituut en daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van de persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van de toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: info@zhigong.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van de privacy.
Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Het Zhigong Instituut wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligd hebben
Het Zhigong Instituut beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging tegen te gaan. Hierbij kun je denken aan firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en de servers.
Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op per mail: info@zhigong.nl.

Privacy bij vragen
Telefoongesprekken met klanten en websitebezoekers worden niet opgenomen of opgeslagen. Voicemail berichten worden uitsluitend teruggeluisterd door medewerkers van het Zhigong Instituut Nederland. Ingevulde contactformulieren worden bewaard in onze beveiligde e-mailomgeving.

Meldplicht datalekken
Wij zijn verplicht om eventuele datalekken te melden bij de autoriteit persoonsgegevens. Dit doen we bijvoorbeeld wanneer gegevens gestolen of gehackt worden.

Hosting
TransIP verzorgt de hosting van onze website. Hierdoor is het mogelijk dat de website bereikbaar is.

Google
Met tools van Google meten we het gedrag op onze website en verzamelen we gebruikersstatistieken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Googlediensten.

De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shieldprinciples en is aangesloten bij het Privacy Shieldprogramma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.”

Google Analytics
Met Google Analytics meten we gebruikersstatistieken op onze website. Bijvoorbeeld het aantal bekeken pagina’s, gemiddelde sessieduur, zoekopdrachten op de website en transacties

Aanpassen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor de privacyverklaring aan te passen indien noodzakelijk om aan de gestelde wettelijke regels te kunnen blijven voldoen.