Bevorder de Qicirculatie tussen de organen!

Bevorder de Qicirculatie tussen de organen!

Meer dan 5000 jaar geleden kwamen de oude Chinese meesters tot het inzicht dat alles in het universum Qi is. Het begrip Qi wordt in het Westen doorgaans gedefinieerd als adem, levenskracht, vitale of spirituele energie. In de leer van Zhineng Qigong werken we met Hunyuan Qi. Deze Qi kan net als water in verschillende fasen voorkomen. Bij water zijn die fasen ijs, water, damp. Bij Hunyuan Qi is dat materie, energie, informatie.

De meesters merkten op dat alles wat aanwezig is in het universum met elkaar verbonden is en een heelheid vormt. Volgens hun is alles in het universum energetisch als totaliteit met elkaar verbonden. De oude Chinezen geloofden dat alle transformatieprocessen zoals geboorte, dood, etc. plaatsvonden onder invloed van Qi. Qi trilt in constante energetische beweging in alle dingen.

 

MEDISCHE QIGONG – ‘ZHENGTI THERAPY’

Medische Qigong Therapie wordt erkend als een van de meest geavanceerde systemen voor holistische gezondheid en welzijn. Gedurende vele jaren waren de behandelingen van Medische Qigong verborgen geheimen in China. De afgelopen jaren hebben steeds meer mensen de verbazingwekkende effecten van deze unieke therapie ontdekt. Teacher Ning en het team van het Zhigong Institute hebben dit jaar een medische Qigongopleiding geïntroduceerd. De naam van de therapie is ‘Zhengti Therapy.’

ZHENGTI

  • Zhengti betekent dat de mens één is met het universum. De Qi van de mens en het universum zijn voortdurend met elkaar in wisselwerking.
  • Zhengti houdt in dat we ons altijd richten op het geheel (materie, energie en informatie). De menselijke natuur (human nature) maakt deel uit van ons geheel.
  • Zhengti houdt in dat we tijdens een medische Qigong behandeling de complete omgeving integreren.

Volgens de Zhengti Therapy is er geen gemeenschappelijke standaard voor de definitie van wat gezondheid is. Elk mens heeft een individuele gezondheid in specifieke situaties en tijden van zijn leven. Daarom is het van groot belang dat wij zelf leren hoe de Qi correct door ons lichaam stroomt en hoe wij de Qistroom kunnen reguleren.

Volgens de Zhengti Therapie van Teacher Ning die gebaseerd is op oude traditionele wijsheden uit de medische Qigong stroomt de Qi aan de rechterkant van het lichaam naar beneden en aan de linkerkant omhoog. De organen die een belangrijke rol spelen in het verloop van een goede Qistroom zijn: de longen, de maag, de galblaas, de nieren, de pancreas en de milt. De circulatie tussen deze organen is optimaal als de Qi aan de rechterkant van het lichaam van de longen door maag en galblaas naar de nieren stroomt. En daar vandaan aan de linkerkant van het lichaam omhoog door de milt en de pancreas terug naar de longen stroomt.

De Zhengti Therapy kent een makkelijke oefening om de Qicirculatie tussen de organen te bevorderen. Deze oefening kun je zowel zittend als staand doen: Breng de handen voor de longen beweeg de aandacht naar binnen. Visualiseer dan dat de Qi van de longen via de rechterkant van het lichaam naar beneden stroomt door galblaas en maag naar de nieren. Visualiseer dat de nierqi samen met de Qi van de milt en de pancreas aan de linkerkant van het lichaam omhoog beweegt naar de longen. De handen volgen de interne Qibeweging.

De galblaas en de maag zijn de portwachters voor de naar beneden stromende Qi. Dat betekend dat zij hun deuren mogen openen om de Qistroom naar beneden goed te laten verlopen. Als dat het geval is kan de Qi van de longen vrij naar de nieren stromen. Aan de linkerkant heeft de pancreas de leiding over de Qistroom naar boven. Als de Qi van de pancreas goed stroomt, kan de Qi van de nieren en de milt volgen.

Teacher Ning: ‘Perform this movement slowly. The minds is focused on the inner organs where the hands are. The mind has to be relaxed and focused at the same time. You can perform this practice for yourself as a therapy treatment. This is a good practice to start with when you want to treat yourself and others.’