Zhineng Qigong Level 1 – 3

Zhineng Qigong Level 1 – 3

De opzet van Zhineng Qigong kent zes levels, waarvan er drie zijn uitgewerkt en worden onderwezen. Die drie levels kennen ieder een eigen accent en een daarbij behorende methode.

LEVEL 1

De meeste mensen beginnen met het leren van het eerste niveau van Zhineng Qigong. Je maakt daarin kennis met Qi, door makkelijke oefeningen die je aandacht afwisselend naar binnen en buiten brengen. In Level 1 ligt het accent op de uitwisseling van je eigen Hunyuan Qi met de primaire Hunyuan Qi van de omgeving, de natuur.

De Lift Qi Up Pour Qi Down Methode (Peng Qi Guan Ding Fa) is de belangrijkste methode in Level 1. In deze serie oefeningen wissel je interne lichaamsqi uit met de externe Hunyuan Qi uit het Universum om de kwantiteit en kwaliteit van je lichaamsqi te verbeteren. De Three Centers Merge Methode (San Xin Ping Zhan Zhuang) is een staande meditatie waar Qi in het onderste Dantian verzameld en versterkt wordt. Naast de basismethodes, zijn er bewegingen voor de benen en de wervelkolom: de ‘squats’ en ‘rolling the spine’. Deze oefeningen zorgen voor ruimte in de wervelkolom, versterken de Qistroom in je benen en pompen Qi door je hele lichaam.

LEVEL 2

In Level 2 beoefen je de Body and Mind Methode (Xing Shen Zhuang). Door de verbinding van je bewustzijn en lichaamsbeweging kan Qi dieper in je lichaam en elk lichaamsdeel stromen. Alle gewrichten beweeg je van top tot teen, alle spieren en pezen worden soepel en alle botten worden sterker gemaakt. Het tweede niveau van Zhineng Qigong behoort tot het interne Hunyuan stadium. Dat betekent dat je hele lichaam op een diep niveau gevuld wordt met Qi waardoor je gezondheid op een bovengemiddeld niveau kan komen. Door het nieuwe ‘gezondheidsniveau’ voel je meer helderheid en vitaliteit.

Nadat je de Body and Mind Methode hebt beoefend, gebruik je de Qi Tapping (Xun Jing Dao Yin Fa) om de Qi nog beter te verdelen en dieper in je lichaam te brengen. Deze methode kun je in de Body and Mind Methode integreren.

LEVEL 3

In Level 3 beoefen je de Five Organs Hunyuan Methode (Wu Yuan Zhuang). Deze methode werkt met de pure Qi van je organen. Deze Qi wordt versterkt en geharmoniseerd in het verzamelcentrum van de Qi van de organen: Hunyuan Palace. Door klanken, mudra’s en emoties activeer je de pure, originele Qi van de
vijf Zang organen. Je gezondheidsniveau op fysiek, mentaal en vooral op emotioneel gebied neemt toe.
De oefeningen van Level 3 dragen bij aan het in balans brengen van je emoties. Emoties geven uitdrukking aan de relatie met jezelf en de relatie met je omgeving. Je hart voert in samenwerking met je bewustzijn de regie over je emoties.

Het bovenstaande zou kunnen doen vermoeden dat er een scherp onderscheid is tussen de drie Levels. Maar dat is er niet. In werkelijkheid gaat het om accentverschillen bij Level 1, 2 en 3. De aspecten ‘Basis, Bewustzijn en Verbinding’ komen op ieder Level terug. In Level 1 werk je aan het versterken van je lichaam door de uitwisseling van Qi met de omgeving. Door gebruik te maken van visualisaties activeer je je bewustzijn. Qi volgt het bewustzijn en deze wet pas je meteen toe in Level 1. In Level 2 focus je eerst op
het gebied waar je beweegt, je activeert je bewustzijn. De bewegingen zetten dan de Qi in beweging. Dus door de combinatie van bewustzijnsactiviteit en lichaamsbewegingen open je ongekend diepe wegen in je lichaam en laat je de Qi steeds dieper naar binnen stromen. In Level 3 komt alles bij elkaar: lichaam, Qi en geest zijn klaar om een diepe verbinding aan te gaan. De Qi van de organen en het controleren van emoties spelen hier een belangrijke rol.

Lees in het boek ‘Zhineng Qigong – gids voor een gezonde, vitale en holistische leefstijl’ alles over de oefeningen van Level 1 – 3!